National shipping2 .- €
International shipping (EU)3 .- €